Copenhagen Watersports bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere fem bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Se foreningens vedtægter her.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 6. februar 2019

Generalforsamling 2018 afholdt torsdag d. 21. februar kl. 19.30

Bestyrelsesposter i Copenhagen Watersports

Jakob Agergaard

Jakob Agergaard

Formand

Jakob Agergaard har været en del af bestyrelsen siden 2011. Først som bestyrelsesmedlem, så næstformand og formand siden 2018.

Ditte Toft

Ditte Toft

Næstformand

Ditte blev valgt ind i bestyrelsen i 2016, først som bestyrelsesmedlem og nu som næstformand.

Jakob Færch

Jakob Færch

Bestyrelsesmedlem

Jakob er medstifter af Copenhagen Watersports og har siddet i bestyrelsen siden 2001. Først som formand og dernæst som kasserer.

Silas Kraul

Silas Kraul

Bestyrelsesmedlem

Silas blev valgt til bestyrelsen i 2017.

Malene Nielsen

Malene Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Malene blev valgt ind i bestyrelsen i 2018.

Peter Egemose

Peter Egemose

Kasserer

Peter blev valgt ind i bestyrelsen i 2018.

Maria Petersen

Maria Petersen

Bestyrelsesmedlem

Maria blev valgt ind i bestyrelsen i 2019.

Ronni Chidekel

Ronni Chidekel

Bestyrelsesmedlem

Ronni blev valgt ind i bestyrelsen i 2019.

Lillian Lindberg

Lillian Lindberg

Suppleant

Lillian blev valgt ind i bestyrelsen i 2017.