Copenhagen Watersports bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere fem bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Se foreningens vedtægter her.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 15. maj 2018

Generalforsamling 2018 afholdt torsdag d. 22. februar kl. 19.00 – 22.00.

Bestyrelsesposter i Copenhagen Watersports

Michael Lindberg

Michael Lindberg

Formand

Michael har været en del af bestyrelsen i CWS siden 2007. Først som bestyrelsesmedlem, dernæst som næstformand fra 2012 og nu valgt som formand i 2014.

Jakob Agergaard

Jakob Agergaard

Næstformand

Jakob Agergaard har været en del af bestyrelsen siden 2011. Først som bestyrelsesmedlem og nu som næstformand.

Jakob Færch

Jakob Færch

Kasserer

Jakob er medstifter af Copenhagen Watersports og har siddet i bestyrelsen siden 2001. Først som formand og dernæst som kasserer.

Anne Fritzner

Anne Fritzner

Bestyrelsesmedlem

Anne blev valgt ind i bestyrelsen i 2014.

Nikolaj Mølkjær

Nikolaj Mølkjær

Bestyrelsesmedlem

Nikolaj blev valgt ind i bestyrelsen i 2012.

Ditte Toft

Ditte Toft

Bestyrelsesmedlem

Ditte blev valgt ind i bestyrelsen i 2016.

Silas Kraul

Silas Kraul

Bestyrelsesmedlem

Silas blev valgt til bestyrelsen i 2017.

Ida M. Bendtsen

Ida M. Bendtsen

Bestyrelsesmedlem

Ida blev valgt ind i bestyrelsen i 2017.

Lillian Lindberg

Lillian Lindberg

Suppleant

Ida blev valgt ind i bestyrelsen i 2017.