Copenhagen Watersports bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere fem bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Se foreningens vedtægter her.

Næste bestyrelsesmøde afholdes…

Generalforsamling 2020 afholdes…

Bestyrelsesposter i Copenhagen Watersports

Jakob Agergaard

Jakob Agergaard

Formand

Jakob Agergaard har været en del af bestyrelsen siden 2011. Først som bestyrelsesmedlem, så næstformand og formand siden 2018.

Ditte Toft

Ditte Toft

Kasserer

Ditte blev valgt ind i bestyrelsen i 2016, først som bestyrelsesmedlem og nu som kasserer.

Jakob Færch

Jakob Færch

Bestyrelsesmedlem

Jakob er medstifter af Copenhagen Watersports og har siddet i bestyrelsen siden 2001. Først som formand og dernæst som kasserer.

Lars Kaae Klausen

Lars Kaae Klausen

Næstformand

Lars blev valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Malene Nielsen

Malene Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Malene blev valgt ind i bestyrelsen i 2018.

Maria Petersen

Maria Petersen

Bestyrelsesmedlem

Maria blev valgt ind i bestyrelsen i 2019.

Kasper Randrup

Kasper Randrup

Bestyrelsesmedlem

Kasper blev valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Siri Elmegaard

Siri Elmegaard

Bestyrelsesmedlem

Siri blev valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Lillian Lindberg

Lillian Lindberg

Suppleant

Lillian blev valgt ind i bestyrelsen i 2017.