Copenhagen Watersports bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere fem bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Se foreningens vedtægter her.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. maj 2021

Generalforsamling 2020 afholdes…

Bestyrelsesposter i Copenhagen Watersports

Dorthe Bang Friberg

Dorthe Bang Friberg

Formand

Dorthe blev valgt ind i bestyrelsen i 2021.

Ditte Toft

Ditte Toft

Kasserer

Ditte blev valgt ind i bestyrelsen i 2016, først som bestyrelsesmedlem og nu som kasserer.

Rasmus B. N. Godiksen

Rasmus B. N. Godiksen

Bestyrelsesmedlem

Rasmus blev valgt ind i bestyrelsen i 2021.

Lars Kaae Klausen

Lars Kaae Klausen

Bestyrelsesmedlem

Lars blev valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Jørgen Heiduk Tetsche

Jørgen Heiduk Tetsche

Bestyrelsesmedlem

Jørgen blev valgt ind i bestyrelsen i 2021.

Thomas L. Navntoft

Thomas L. Navntoft

Bestyrelsesmedlem

Thomas blev valgt ind i bestyrelsen i 2021.

Kasper Randrup

Kasper Randrup

Bestyrelsesmedlem

Kasper blev valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Siri Elmegaard

Siri Elmegaard

Bestyrelsesmedlem

Siri blev valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Lillian Lindberg

Lillian Lindberg

Suppleant

Lillian blev valgt ind i bestyrelsen i 2017.