Bryggebladet: SUP for hele familien.

Rafting Club Copenhagen der holder til ved Arsenalvej 6 på Holmen, har med støtte fra Nordea-fonden uddannet instruktører, som sommeren igennem byder familier og andre interesserede velkomne i foreningen. For de interesserede venter oplevelser og instruktion i motionsformen SUP, der udøves på vandet. Klubbens mål er at udbrede sportsgrenen i foreningsregi, så den kommer på niveau med …