OBS!: Dette projekt er afsluttet. Projektet blev gennemført af DGI og ikke af Copenhagen Watersports. CWS har dog siddet med i udviklingsprocessen og har 2 medlemmer i bestyrelsen for Den Blå Foreningsby.
Ligeledes sidder flere CWS medlemmer med i fundraising gruppen under Den Blå Foreningsby, hvor der arbejdes for, at skabe mere aktivitet i og omkring Den Blå Foreningsby.

Projektværdi:
3.000.000,- kr.

Indfriede midler

Projektet er realiseret

Manglende midler

Restance: 0,- kr.

Den Blå Foreningsby