Friluftslaboratorium er snart en realitet i CWS

CWS har de sidste par år, i samarbejde med K-Polo, arbejdet mere intenst på etableringen af et friluftslaboratorium ved klubbens hjemsted på Holmen. Det er nu endelig lykkedes at få de fleste tilladelser i hus samt lejeaftale med kommunen og samtidig er et nyt prospekt netop blevet færdiggjort.

Friluftslaboratoriet skal udnytte de eksisterende arealer og den natur som i øjeblikket eksisterer i området. Det skyldes bl.a. at der i følge naturbeskyttelsesloven ikke må foretages ændringer i tilstanden af arealerne inden for fortidsmindebeskyttelseslinien. Kommune kan dog i særlige tilfælde give tilladelse hertil.

Skærmbillede 2015-01-09 kl. 22.50.22

Foreningerne ønsker dog at udnytte de eksisterende “krudtvolde” og der placeres derfor udstyrscontainere imellem voldende, som leder ned til kanalstykket bag Christiania. På lysningen mellem de to afmærkede områder med krudtvolde (se nedenfor) placeres der adskillige bygninger som skal rumme forskellige funktioner.

Skærmbillede 2015-01-09 kl. 22.20.11

I den ene bygning planlægges et værksted med arbejdsbord til håndtering af reparationer på fx Stand Up Paddle boards, polokajakker, rafts mv., i den anden bygning etableres et fællesareal med undervisningslokale, et mindre tekøkken samt omklædnings/depot rum og i den tredje bygning oprettes et fælles værested med til offentligt brug.

Skærmbillede 2015-01-09 kl. 22.32.41

Skærmbillede 2015-01-09 kl. 22.33.00

Det er planen at bygningerne konstrueres således at der sker mindst muligt indgreb i det eksisterende miljø og dertil at det skal være let at fjerne igen, således området hurtigt kan reetableres til dennes oprindelig udseende. Klimaskærme etableres i et råt udseende og materialerne der anvendes er med til at få bygningerne til at ”blende” sig ind i den eksisterende natur. Væggene opbygges i en stolpekonstruktion og bliver beklædt med lærketræ på klink. Indvendig beklædes der med 16mm krydsfiners plader og på ydervægge påhænges skydedøre på skinner. På taget brændes tagpap på en krydsfinersplade og taget kan eventuelt beplantes for at indgå i den eksisterende beplantning.

Skærmbillede 2015-01-09 kl. 22.34.13

Byggeriet bliver funderet direkte på terrænet med præfabrikeret armeret letbetons plader. Denne metode er valgt, da det er et ”blødt” og ”vådt” jordområde. Fundamentet afrettes med sand og der lægges belægningsfliser i beton á 50x50x6cm.

Vi glæder os rigtig meget til at byggeriet kan påbegynde og at vi forhåbentlig i løbet af 2015 kan indvie de nye klubfaciliteter til gavn for de mange eksisterende og kommende medlemmer i henholdsvis CWS og K-polo.

Der skal lyde en stor tak til DGI Faciliteter og Lokaludviklings tegnestue og i særdeleshed arkitekt,  Marie Erbst, for udarbejdelse af det nærværende prospekt. Figurer og illustrationer i denne artikel er lånt fra prospektet.

Friluftslaboratoriet visualiseret fra vandet:

Skærmbillede 2015-01-09 kl. 22.43.22