• Klubdag i terningehusene

  Friluftslaboratoriet skaber rammerne for social interaktion

 • Terningehuse

  Et værksted til at ordne grej

 • Aften i terningehusene

  Bålhygge og friluftsliv

 • Grill på kanten

  Der åbnes op for sociale aktiviteter helt ned til vandet

Se den seneste nyhed om projektet her.

 • Projektidé

  Vi ønsker at etablere et friluftslaboratorium på Arsenaløen, og igangsætte en proces blandt lokalbefolkningen, hvor man involverer sig i et lokalcentreret aktivt fritidsliv, og gradvis begynder at tage bedre hensyn til lokalområdets natur og lokalområdets kulturhistorie.

  Friluftslaboratoriet skal være et lokalt mødested og åndehul, hvor Christianshavnerne (og Københavnerne) mødes om livsbekræftende fritidsaktiviteter med relation til naturen, den lokale kulturhistorie, motionsaktivitet mv.

 • Målgruppe

  Projekters målgrupper er borgere, institutioner, skoler, kultur- og idrætsforeninger på Christianshavn og Holmen. Projektet vil kunne inspirere byboere til at opsøge de grønne friarealer, og søge sammen i fællesskab om værdifulde og livsbekræftende fritidsaktiviteter med fokus på natur, udeliv og motion.

 • Projektets organisering

  Projektet er initieret af Rafting Club Copenhagen, K-Polo og Dansk Kano Ekspeditions Klub. Foreningerne driver projektet, via dets frivillige medlemmer.

  Herudover vil lokalområdet og dets beboere også involveres. Særligt vil vi trække på Christianshavns Lokaludvalg til at formidle og rekruttere flere lokale beboere til projektet. Når projektet er finansieret så vil aktiviteter og byggeproces blive iværksat.

Projektværdi:
1.380.000,- kr.

Indfriede midler

Friluftsrådet: 230.000 kr. (tilsagn givet)

Klubhuspuljen Københavns Kommune: 850.000 kr. (tilsagn givet)

Lokale- og Anlægsfonden: 150.000 kr. (tilsagn givet)

I alt: 1.230.000 kr.

Manglende midler

Restance: 150.000 kr.

Resterende midler ønskes realiseret via:

 • Lokale- og Anlægsfonden: 150.000 kr.