Godt Nytår – og tak for i år!

CWS har haft endnu et år med stor succes! Stand Up Paddle sporten er nu for alvor forankret i klubben og tilstrømningen af nye medlemmer fortsætter. Alene i 2014 har klubben haft mere end 2500 på vandet igennem alm. introforløb, offentlige arrangementer og “kom-og-prøv” aktiviteter i Københavns Havn og på de Københavnske strande. Klubbens SUP race- og eliteafdeling vokser også stødt med tilstrømningen af medlemmer, og i 2015 vil en gruppe på ca. 12 dedikerede SUP racere træne målrettet mod danske såvel som internationale konkurrencer.

White water sporten, herunder rafting, har ligeledes oplevet en markant større interesse. Senest ved Danish White Water Games 2014, hvor også hold fra Sverige og Norge deltog, og i 2015 vil CWS sende hele 5 raftinghold afsted til et internationalt eurocup. Samtidig vil udvalgte hold i 2015 repræsentere Danmark ved EM i Bosnien og VM i Indonesien.

På sidelinjen, indenfor de enkelte aktiviteter, leverer mange af klubbens medlemmer en stor mængde frivilligt arbejde som er med til at holde hjulene kørende i foreningen. Hertil oplever vi også en stor interesse fra samarbejdspartnere, sponsorer og fonde, og derfor skal der også lyde en STOR tak til alle for støtten i 2014.

Mest bemærkelsesværdigt for år 2014 var, at klubben ved generalforsamlingen i marts ændrede navn fra Rafting Club Copenhagen til Copenhagen Watersports. Vi ønsker fremadrettet at CWS skal være klubben i København, hvor medlemmerne skal have mulighed for at dyrke de fedeste og vådeste vandsportsgrene, og derfor var det nødvendigt at ændre klubbens navn. Hvis alt går efter planen vil vi i 2015 introducere Wakeboarding og Surfing som nye aktiviteter og samtidig forventer vi at kunne indvie friluftslaboratoriet på Holmen. Klubben er også fortsat igang med at realisere Copenhagen White Water Park  og i sommeren 2014 havde CWS inviteret relevante samarbejdspartnere på studietur til Glasgow, hvor et white water anlæg, lig det vi ønsker at etablere i København, netop er blevet opført. Nu arbejdes der fremadrettet med den optimale lokalitet, organiseringsform samt finansiering.

Vi glæder os til et spændende nyt år 2015!

På vegne af Copenhagen Watersports

Michael Lindberg, Formand