Velkommen i Copenhagen Watersports

Copenhagen Watersports (CWS) er den største rafting- og Stand Up Paddle-forening i Danmark.

Klubbens sjæl er grundlagt af en passion for vand og det at udfordre den enkelte og teamet til at kontrollere det ukontrollerbare (vilde) vand. Derudover er klubben basseret på venskaber der rækker langt ud over selve idrætsaktiviteten. Medlemmerne støtter hinanden i at blive dygtigere til deres sport, og den sociale faktor, hvor man deler netværk, fester sammen, går i biffen sammen og udvikler stærke venskaber, er en betydningsfuld del af CWS.

CWS er båret af medlemmernes lyst til at lære og udvikle. Det være sig uddannelse i sikkerhed eller kurser i fundraising, men tillige at se frem i tiden og invitere nye sportsgrene ind i klubben. Hertil kommer også medlemmernes engagement i at skabe fede events og tage aktivt del i udviklingen af det aktive byrum såvel som sportsgrenene på nationalt og internationalt plan. Klubben lever og ånder for at udvikle vandsportsmiljøet i Danmark.

Læs om klubbens strategi og vision her.

Klubbens udvikling

Foreningen blev stiftet i 2001 under navnet Skandinavisk Rafting Klub (SRK) og havde på daværende tidspunkt cirka ti medlemmer. Det var energien og lysten til ekstremoplevelser og især oplevelser i white water-miljøet, som medlemmerne var betaget af. Navnet faldt på SRK for at sætte et generelt fokus på raftingsporten i norden. Senere hen har rafting sporten dog udviklet sig, og flere klubber er kommet til. Derfor virkede det også naturligt i 2008, at ændre klubbens navn til Rafting Club Copenhagen.

I 2012 introducerede foreningen Stand Up Paddle surfing for dens medlemmer, hvilket skabte en yderligere interesse for klubben som helhed. Herudover kom nye medlemmer med andre idrætsbaggrunde til, og klubben har siden 2012 udviklet sig fra ikke kun at være en raftingklub, men en flerstrenget forening, der i øjeblikket tilbyder rafting, stand up paddle og foss kano og kajak. På den ordinære generalforsamling i 2014 valgte bestyrelsen og medlemmerne derfor at ændre foreningens navn til Copenhagen Watersports (CWS).

Copenhagen Watersports har formået at aktivere og engagere en stor andel af mennesker i netop raftingmiljøet og nu også i Stand Up Paddle- og surfingmiljøet. Klubben har deltaget i mange internationale raftingkonkurrencer, herunder adskillige eurocups og har bidraget med udøvere til det danske raftinglandshold, som har deltaget ved stort set alle EM og VM under det Internationale Rafting Forbund siden 2001. Klubben tæller i dag cirka 160 medlemmer.