Nyt navn og ny bestyrelse

Rafting Club Copenhagen ændrede på generalforsamlingen d. 20. marts 2014 navn til Copenhagen Watersports (CWS).

Ændringen af foreningens navn skyldes bl.a. den stigende deltagelse i klubbens Stand Up Paddle aktivitet og tanker om igangsættelse af flere nye vandsportsaktiviteter, hvilket har flyttet klubben fra ikke alene at fungere som en rafting klub. I løbet af vinteren blev medlemmerne i foreningen inddraget i processen omkring navneskiftet og alle havde mulighed for at komme med bud på et nyt navn til klubben. På et visionsmøde d. 25. februar 2014 blev de 3 mest populære navne forelagt og medlemmerne stemte herefter på hvilket navn klubben skulle bære fremover. Stemmerne faldt på Copenhagen Watersports (CWS).

På generalforsamlingen d. 20. marts 2014 valgte Casper Mortensen at træde af som formand og Morten Bertelsen valgte at træde ud af bestyrelsen. Samtidig blev et forslag om ændringer i vedtægterne godkendt, således at bestyrelsen blev udvidet med 2 pladser og derved gjorde plads til valg af 5 nye personer til bestyrelsen.

Den nye bestyrelse konstituerede sig selv på et møde d. 27. marts og udgør nu:

  • Michael Lindberg, Formand
  • Jakob Agergaard, Næstformand
  • Anne Fritzner, Sekretær
  • Jakob Færch, Kasserer
  • Charlotte Olsen, Bestyrelsesmedlem
  • Nikolaj Mølkjær, Bestyrelsesmedlem
  • Kasper Brix, Bestyrelsesmedlem
  • Nadja Jensen, Bestyrelsesmedlem
  • Malene Nielsen, Suppleant

Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen her.