Stort fremmøde til procesaften i CWS

En af de store forcer i CWS er de mange medlemmers flittige engagement og lyst til at lave frivilligt arbejde. CWS har oplevet en markant stigning i antal medlemmer siden 2012 hvor klubben tog Stand Up Paddle ind som ny aktivitet. Øgningen i antal af medlemmer samt mere aktivitet og flere events kræver flere frivillige hænder, som kan være med til at drifte foreningen. Alle bidrager med forskellige kompetencer som komplimentere hinanden godt og procesaftenen d. 6. november var ingen undtagelse hvor knap 40 medlemmer var mødt op.

Den første halve time blev brugt på et oplæg om klubbens kultur og historie ved formand, Michael Lindberg, og efterfølgende informerede bestyrelsesmedlem, Jakob Færch, om fremskridt i de større igangværende projekter i CWS. Herunder bl.a. Copenhagen White Water Park og Friluftslaboratoriet. I begge projekter er der sket store fremskridt og vi vil snarest komme med flere nyheder herom.

Resten af aftenen blev brugt på at snakke udvikling af aktiviteter og planlægning af sæson 2015. En af de større ændringer for 2015 er organiseringen af aktiviteter i CWS. Tidligere har klubben haft adskillige arbejdsudvalg som har taget sig af alt lige fra eventplanlægning, udstyr og ombygning, konkurrenceture, sociale arrangementer etc. I 2015 vil disse arbejdsudvalg blive placeret i aktivitetsafdelinger. Det betyder med andre ord at klubben vil have særskilte SUP, Rafting, Surf og Wake afdelinger.

CWS_Organisation

I hver enkelt afdeling er der nedsat et udvalg bestående af 3-5 personer som vil varetage den enkelte aktivitet og alt hvad der høre sig hertil. Det betyder bl.a. at medlemmer med interesse i fx SUP kan koncentrere sig udelukkende om udvikling af denne aktivitet, uden nødvendigvis at skulle være en del af fx planlægning af rafting ture. Vi tror på at denne opdeling kan professionalisere aktiviteterne yderligere og klubben som helhed. Det sætter store krav til de enkelte udvalg, da en del af arbejdet og beslutninger ift. den enkelte aktivitet nu ligger i udvalgets hænder.

På mødet var der ca. 20 deltagere i SUP udviklings gruppen, 10 deltagere i rafting gruppen og 5 deltagere i surf gruppen. Wakeboardgruppen mødes senere på året når der er større klarhed om økonomi og placering.

Vi glæder os til sæson 2015 og de mange våde og unikke oplevelser som følger med!