Visionsarbejde i Copenhagen Watersports

I vinteren 2013/2014 arbejdede bestyrelsen i Copenhagen Watersports med forskellige værdisættende aktiviteter. Dels handlede det om at finde ud af, hvad vi vil som klub, men også hvordan vi vil komme frem til at være den klub, vi drømmer om.

Dette arbejde mundede ud i en beskrivelse af foreningens vision, kultur, nogle betydningsfulde værdier og nogle konkrete målsætninger og handleplaner, der understøtter, hvorfor foreningen er sat i verden.

Se resultatet nedenfor, eller download visionsdokumentet direkte.

Vision – Strategi – Kultur

 • Vision

  Copenhagen Watersports vil skabe det ultimative miljø for vilde og våde vandsportsoplevelser i København. Et stærkt socialt fællesskab samt medlemmernes engagement og passion skal være drivkraften for det momentum, der konstant skal udvikle klubben og gøre enhver klubaktivitet til en unik oplevelse.

 • Statement

  Vi ønsker at have et simpelt statement, som kan underbygge visionen og signalerer hvad det er vi kan som klub.

  “Wetness with Passion”

 • Værdisæt

  Vi har et værdisæt, som underbygger vores vision og statement. Dette værdisæt udtrykker, hvordan vi gerne vil være som klub, men også i klubben. Værdierne er:

  Samarbejde

  Modige

  Nyskabende

 • Strategi

  Strategien for vores arbejde er dynamisk og baserer sig på ideen om, at vi har en vision, der fortæller, hvad vi vil, men vejen dertil ændrer sig konstant. Derfor er vores strategi:

  “Strategi – Strategi – Strategi – Strategi”

 • Kultur

  Kulturen er vigtigere for os end alt muligt andet. Den kultur, der er, og som vi godt vil fastholde, men også bygge videre på, er ikke betinget af størrelse – vi vil vokse – men ikke på bekostning af kulturen, som den er. Kulturen er vores vigtigste asset:

  • GODT IDRÆTSMILJØ
  • GODT KAMMERATSKAB
  • LEG OG KONKURRENCE
  • FAIRPLAY, SIKKERHED OG DOPINGFRIT MILJØ
  • UDVIKLINGSORIENTERET, NYSGERRIG OG ÅBEN
  • STÆRKT FÆLLESSKAB
 • Handlingsparametre

  Vores overordnede handlingsparametre er at vi:

  • Skaber et inkluderende idrætsmiljø, der udvikler medlemmernes sociale og idrætslige kompetencer
  • Skaber kontinuerlig vækst i klubbens medlemsbase
  • Forbedrer klubbens facilitetsmæssige rammer hvert eneste år
  • Deltager med atleter ved nationale og internationale konkurrencer
  • Involverer os idrætspolitisk både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt for at påvirke udviklingen af sporten
 • Målsætninger

  Vores målsætninger med afsæt i ovenstående er at:

  • Etablerer bedre fysiske rammer for vandsport i København
  • Tage medansvar for byudviklingen i København
  • Skabe attraktive vandsportstilbud til københavnerne
  • Etablere Copenhagen White Water Park i København
  • Være den ledende samarbejdspartner for aktivitetsudvikling på vandet i København
  • Etablere og drive et miljø for konkurrencesport
  • Være den mest attraktive vandsportsklub i København (aktiviteter, miljø, livsstil mv.)
  • Være den fremmeste aktør inden for white water-sport i Danmark
  • Være den mest aktive SUP-klub i Danmark
  • Opnå en progressiv medlemsvækst i klubben under hensyntagen til klubbens wetness
 • Handlingsplan 2014

  Nedenstående er konkrete actions som vi forfølger.

  a) urgent – altså noget der skal handles på nu.
  b) er noget der er vigtigt, men kan vente, til vi har ressourcer
  c) er elementer der sikkert kommer af sig selv, men er betydningsfulde.

  a) Januar – marts/april 2014

  • Får nyt navn der samlet kan kommunikere klubbens identitet, herunder hjemmeside, FB mm. (februar)
  • Etablerer en samlende fælles kommunikativ platform via elektroniske og sociale medier (april) intern kommunikationsplan (februar)
  • Beskrivelse af arbejdsgruppernes opgaver og beføjelser
  • Beskrivelse af bestyrelsens roller og ansvarsopgaver
  • Skaber en langsigtet plan for træning og aktiviteter hele året rundt, med attraktive tilbud for flere målgrupper og aldersgrupper der sikrer klubliv 24-7-365 (marts) udvikler et koncept for SUP-træning i klubben (udviklings-/årsplan) (marts)
  • Indgår aftale med By & Havn om SUP i havnen (sammen med DSRF) (februar)
  • Konkurrencetræningsture
  • Uddanner ti nye sup instruktører (marts)
  • Nyt udstyr (februar)
  • Procedure for udstyrshåndtering (februar)
  • Livredningsudvalg – indlemmer Københavns Livredder Klub i CWS (marts)
  • Nedsætter fossudvalg – indlemmer padleklubben i CWS (februar)

  b) januar – december 2014

  • Får 300 aktive medlemmer (1. oktober) og håndteringen af det
  • Etablerer børne/ungdomshold i vand-cross  (livredning, SUP, rafting, surf, wake) (maj)
  • Deltager med hold ved EM, VM, pre-VM i rafting  (hele året)
  • Udvikler  grundlaget for wakeboardprojekt i københavns havn (februar)
  • Gennemfører 2-3 begynderture i rafting, SUP, ww, surf, mv. (januar-december)

  c) januar – december 2014

  • Deltager ved sup 11-cities (september)
  • Deltager ved strokes maraton sup race (august)
  • Deltager ved DM sup (flat water, beach race, surf) (august)
  • Sikrer aftale om grund til cwwp i københavns kommune (oktober)
  • Indvier wakeboard kabelbane og blåt surf-støttepunkt i Teglværkshavnen (maj)
  • Indvier friluftslaboratoriet på holmen sammen med k-polo (september)