Bestyrelse

Copenhagen Watersports bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere fem bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Rasmus B. N. Godiksen

Formand

Jørgen Heiduk Tetsche

Næstformand

Thomas Navntoft

Kasserer

Kasper Randrup

Bestyrelsesmedlem

Robert Rehr

Bestyrelsesmedlem

Kristina Reseke

Bestyrelsesmedlem

Martin Salbæk

Bestyrelsesmedlem

Rine Helme

Suppleant

Lene Toftkjær

Suppleant